Dolny Śląsk

Cynkowanie Kraków

Cynkowanie Kraków jest jednym z najbardziej efektywnych, przyjaznych dla środowiska i długotrwałych sposobów ochrony przed fizykochemiczną reakcją między materiałem a jego otoczeniem. Zjawisko to nazywane jest rdzą lub korozją. Metale w przyrodzie mają tendencję do tworzenia bardziej stabilnych form, którymi w większości przypadków są tlenki, siarczki i podobne związki. Tendencja ta jest siłą napędową korozji: metal zmienia się w coraz bardziej stabilną formę, rozpuszczając się lub korodując. W przypadku żelaza zjawisko to nazywa się rdzą. Gdy stal jest cynkowana w gorącym stopie cynku, następuje metalurgiczne połączenie cynku i stali, tworząc ochronną warstwę tlenku.

Cynkowanie Kraków – zastosowanie

Badania światowe wykazały, że ochrona antykorozyjna poprzez cynkowanie ogniowe ma znaczną przewagę nad malowaniem, jeśli chodzi o opłacalność i trwałość ochrony. Dowodem na to są budynki, które nas otaczają. Cały program stalowy autostrad (poręcze, sygnalizacja pionowa, szyny mostowe, słupki znaków itp.) jest zabezpieczony przed korozją przez cynkowanie Kraków. Ponadto, poza nielicznymi wyjątkami, proces cynkowania ogniowego jest stosowany do ochrony złożonych konstrukcji stalowych, takich jak wiaty, konstrukcje dachowe, rury, wyposażenie stajni, ogrodzenia rurowe, kute i balkonowe do użytku publicznego i indywidualnego, kraty pomostowe, podwozia, wiaty samochodowe, sprzęt rolniczy, nowsze urządzenia sygnalizacyjne dla kolei.

Cynkowanie ogniowe ma również tę zaletę, że nie budzi żadnych wątpliwości co do jakości, ponieważ na niewłaściwie przygotowanej powierzchni nie jest możliwe utworzenie powłoki cynkowej, co nie jest możliwe w przypadku malowania.  Jeśli istnieje chęć lub wymóg nałożenia dodatkowej dekoracyjnej powłoki malarskiej, jest to łatwo osiągalne. W takim przypadku należy stosować farby z klejem cynkowym. Powłoka cynkowana ogniowo ma znacznie lepszą odporność na naprężenia mechaniczne.