Małopolska

Jura dla ciekawych – kamieniołom „Niedźwiedzia Góra”

jura krakowsko-częstochowska

Dla wielu z nas Jura Krakowsko-Częstochowska to przede wszystkim ostańce wapienne oraz potężne zamki, mogące się pochwalić średniowiecznym rodowodem. A gdyby tak w czasie wycieczki po tym obszarze skupić się na atrakcjach związanych z górnictwem?
Choć dla wielu turystów będzie to sporym zaskoczeniem, górniczych atrakcji na terenie Jury nie brakuje. W odkrywaniu najciekawszych obiektów tego typu pomaga Szlak Dawnego Górnictwa, który składa się z dwóch pętli. Jedna prowadzi w rejonie Tenczynka, druga – wokół wsi Rudno. Te trasy turystyczne pomagają nam dotrzeć do ciekawych pamiątek po górnikach, którzy swego czasu aktywnie działali na obszarze między Krzeszowicami a Rudnem. Jedną z tych ciekawostek, przy których warto się zatrzymać podczas takiej wycieczki, jest kamieniołom „Niedźwiedzia Góra”. Co warto o nim wiedzieć?

Niedźwiedzia Góra to jedno z ciekawszych wzniesień Garbu Tenczyńskiego. U podnóża tej góry mieści się czynny kamieniołom diabazu, będący jednym z obiektów umieszczonych na Szlaku Dawnego Górnictwa w rejonie Tenczynka. Wydobywany tu diabaz jest skałą pochodzenia wulkanicznego, która dość licznie występuje w rejonie Krakowa oraz w Sudetach i Górach Świętokrzyskich. Ze względu na swą odporność, sprawdza się ona doskonale jako materiał do budowy dróg. W niewielkiej odległości od tego kamieniołomu znajduje się kolejna atrakcja, uwzględniona na górniczym szlaku. To góra Czerwieniec oraz kopalnie” Krystyna I oraz Krystyna II. Ruiny kopalni Krystyna I są doskonale widoczne z drogi prowadzącej do kamieniołomu „Niedźwiedzia Góra”. Uruchomiona pod koniec XIX wieku, stanowiła własność rodziny Potockich. Pracowała do lat 20. XX wieku, po czym – ze względu na wielki kryzys oraz rosnącą konkurencję na Górnym Śląsku – zaniechano tu wydobycia. Kopalnia Krystyna II, znana też jako Nowa Krystyna, została uruchomiona w okresie międzywojennym. Jej pozostałości do dziś są widoczne w lesie otaczającym Niedźwiedzią Górę i wieniec, a zainteresowani turyści mogą do nich dotrzeć dzięki specjalnie wyznaczonej trasie turystycznej.