usługi

Możliwości komunikacyjne sieci komputerowych

Sieci komputerowe zapewniają użytkownikom możliwość szybkiej wymiany ogromnych ilości informacji, będąc w dowolnym miejscu na świecie. Zaletą sieci komputerowych jest ich wszechstronność, możliwość wykorzystania różnych urządzeń elektronicznych do komunikacji. Pozytywnym aspektem nowoczesnych sieci teleinformatycznych jest możliwość dostosowania prywatności kanału wymiany informacji. Dzięki temu uczestnicy komunikacji mogą chronić dane osobowe i poufne informacje o firmie przed ujawnieniem, wykorzystując jednocześnie wszystkie możliwości komunikacji.

Sieć informacyjno-komunikacyjna Internet

Dzisiejszy Internet to unifikacja lokalnych krajowych sieci komputerowych w jedną przestrzeń wymiany informacji w czasie rzeczywistym. W ten sposób powstaje globalny system, z którego można korzystać przez całą dobę. Sieci teleinformatyczne opierają się na unikalnych adresach komputerów lokalnych opartych na protokole (metodologii) transmisji danych. Obecnie istnieją stałe i dynamiczne protokoły (adresy IP), które zapewniają użytkownikom możliwość wymiany informacji.

Nowoczesne sieci teleinformatyczne składają się z trzech poziomów, z których każdy można uznać za niezależną jednostkę, która współdziała z resztą. Warstwa kontrolna jest kanałem do tworzenia sesji komunikacyjnej. Za jego pośrednictwem przekazywane są informacje o nawiązaniu połączenia i jego zakończeniu, a także kontrola jakości komunikacji w trakcie aktywnej sesji wymiany danych.