Śląskie

Najcenniejsze zabytki Będzina. Dom Modlitwy Mizrachi

Będzin dla wielu turystów to przede wszystkim średniowieczny zamek oraz sąsiadujący z nim pałac Mieroszewskich. W ostatnich latach, dzięki zainteresowaniu historyków oraz społeczników, odnawiane są też te pamiątki, które przypominają o będzińskich żydach. Obiektów jest tu sporo. Żydzi stanowili przecież sporą grupę, a ich los na dzieje miasta i jego rozwój był ogromny. Zagłada Żydów i zniknięcie ich z Będzina sprawiło, że wiele pamiątek związanych z nimi na lata pozostało na marginesie zainteresowania. Zapomniane domy modlitwy są jednak stopniowo odkrywane, a ich renowacja staje się ważnym wyzwaniem dla będzińskich działaczy.

Cenne Synagogi Będzina

Udało się już udostępnić do zwiedzania dwa cenne obiekty. Jednym z nich jest dom modlitwy Cukermana, drugim – prywatny dom modlitwy, znany jako Synagoga Mizrachi. To w niej zbierali się od początków XX wieku będzińscy syjoniści, a o ich przekonaniach i ideologii najlepiej świadczy zachowana w tym miejscu polichromia. Sama synagoga uznawana jest za jeden z najpiękniejszych zabytków na terenie miasta, a wycieczki bardzo chętnie zaglądają do jej wnętrza.

Czy warto ją zwiedzić?

Tak. To jedna z nielicznych synagog syjonistycznych na ziemiach polskich, w której wnętrzu można podziwiać tak piękne polichromie. Jest ona ważnym świadkiem historii i wyjątkową pamiątką, dzięki której pamięć o będzińskich Żydach ma szansę przetrwać.